Från kaos till harmoni


Från kaos till harmoni

Översvämning

Har du fått översvämning? Vi hjälper dig!

 

 

Översvämning innebär att ett markområde som vanligtvis är torrt, sätts under vatten. Oftast blir det översvämning på grund av väldigt kraftigt regn. 

Klimatet förändras och översvämningar blir allt vanligare, med en ökad risk under sommarmånaderna och tidig höst. 

Råd till husägare:

För att förebygga vattenskada måste vattnet enkelt kunna rinna bort från huset, och vattnet ska inte överhuvudtaget kunna rinna in i huset. 

 

 

Kontakta oss så hjälper vi dig med det.