Från kaos till harmoni


Från kaos till harmoni

Avfuktning

Vi utför all typ av avfuktning

 Att få det torrt vare sig det gäller nyproduktion eller äldre byggnad är otroligt viktigt. Avfuktning kräver även mycket kunskap och säkra metoder. Vi på Umor AB kan hjälpa dig med detta oavsett om det gäller akuta eller långvariga vattenskador. 

Ofta kan avfuktning tänkas vara kopplat till akuta fuktskador men det är även viktigt att förebygga eventuella läckage vid nyproduktion. Med korrekt kunskap och lång erfarenhet kan dessa risker minimeras. Kontakta oss på Umor AB så hjälper vi till.